Nord-Skov

Om os

Vi vil være med til at skabe en rigere natur i Danmark. Derfor er vi specialiserede i nænsom skov- og naturpleje, der tager størst muligt hensyn til de lokale naturværdier.
Den danske natur, og måden vi forvalter den på, er under konstant udvikling. Derfor er vi i Nord Skov fokuserede på, hele tide at være med til at videreudvikle den måde vi plejer vores natur på.
Hvordan bekæmper vi bedst invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo og Japansk Pileurt? Hvordan sikrer vi størst mulig biodiversitet i skovene? Spørgsmål som disse er vi opsatte på at fine de bedste svar på.VISION

Hos Nord-Skov er naturen og biodiversiteten i højsædet. Vi arbejder for at fremme naturværdierne på det enkelte sted og på at finde nye løsninger, som kan forbedre levevilkårene for den lokale flora og fauna. Vi arbejder for at kunne levere en imødekommende og stabil arbejdsindsats af allerhøjeste kvalitet – hver gang.


I Nord Skov er er vores mission altid at pleje naturen på den mest nænsomme måde


EKSEMPLER PÅ LØSTE OPGAVER

BEKÆMPELSE AF GYVEL I TIBIRKE BAKKER

Nord-Skov har i 2018 og 2019 bekæmpet gyvel og birk på de sure overdrev i Tibirke Bakker, der er en del af Natura-2000 område 119. “Tisvilde Hegn og Melby Overdrev”.

NÆNSOM SØOPRENSNING VED NOVO-NORDISK

I sommeren 2019 har Nord-Skov, som underentreprenør for Care4Nature, fjernet dunhammer for at tilgodese padder og insekter i de nyanlagte søer.

BEKÆMPELSE AF BJØRNEKLO VED HOLLØSE BREDNING

Ved Holløse Bredning i Nordsjælland, har Nord-Skov bekæmpet store bestande af kæmpe-bjørneklo for Naturstyrelsen. Planterne blev både bekæmpet med rodstikning og overdækning med dug.

Nord-Skov IVS
CVR: 39841622
Østervej 1
3480 Fredensborg
+ 45 20641649
nikolaj@nord-skov.dk